Ambassadør Katja Salskov Iversen: Mig & mit nots-armbånd

  • By:
  • Category:
  • 9. juni 2016

tumblr_inline_o84u6oizeh1t5h5mq_540

Katja Salskov Iversen til venstre, Jena Mai Hansen til højre.

Scroll down for English version

Ambassadør: Katja Salskov Iversen, professionel sejler og den ene halvdel af den 49erFX-duo, der skal repræsentere Danmark ved OL i Rio i 2016.

Katja: “Jeg har sagt ja til at blive nots-ambassadør, fordi jeg godt kan lide de værdier og tanker, der ligger bag. Og så synes jeg selvfølgelig også, at armbåndet er flot, og at det passer rigtig godt til os som sejlere, fordi det er den samme type snor, som vi bruger i vores både hver dag.”

Katja: “For mig er det vigtigste i livet, at være i nuet. At være til stede og værdsætte det man laver og dem, man elsker. Jeg elsker min sport, og det den giver mig. Lige nu er noget af det vigtigste for mig, at klare mig godt til OL til sommer, men jeg er meget opmærksom på, at vejen derhen skal være det hele værd, uanset hvordan det går til sommer. Jeg vil have mig selv med i spillet hele vejen, jeg vil nyde det og jeg vil værdsætte, at jeg er nået så langt!

Jeg brænder for sejlsport og min udvikling inden for min sport. Hver dag er mit fokus at blive bedre. Jeg vil nå mine mål. Det er rigtig vigtigt for mig, at have nogle mål og delmål, som jeg kan fokusere på og gå efter. Det er især vigtigt at have målene i de hårdere tider, hvor alting ikke lige går efter planen, eller hvor jeg er træt af at dyrke så meget sport og hvor jeg har svært ved at se en mening i det hele. Hvis jeg ikke havde mine mål her, ville det være nemt at give op. Men i de perioder hiver jeg altid mig selv op igen fordi jeg ved, hvor vigtige mine mål er for mig.”

image

Katja: “Jeg har altid set problemer som udfordringer – og ikke som et problem, der ikke kan løses. Men udfordringer har der været mange af, og nogle af mine sværeste udfordringer har været de mentale. Her har jeg haft venner og familie omkring mig, som har kunne supportere mig og støtte mig i mine valg og beslutninger. Men jeg har, som beskrevet tidligere, flere mål i livet, og de har været rigtig vigtige, når jeg har stødt ind i en udfordring. For så har jeg vidst, at jeg nok skulle løse problemet og komme videre.

Mit nots-armbånd betyder meget for mig. Det gør mig stolt, at jeg er blevet tilbudt at bære det. nots-armbåndets værdier stemmer godt over ens med den måde, jeg gerne vil være på og kæmpe på. Man kommer kun langt, hvis man kæmper for det – men det er vigtigt at være taknemmelig hele vejen igennem og huske, at man ikke kunne have gjort det alene. Det minder nots-armbåndet mig om. Det viser mig også, at der er andre, der tror på mig, og det jeg gør. Det er nogle gange nemmere at besejre en opgave, når man har nogle i ryggen, som tror på en.”

Tak for din historie, Katja.

Vil du også gerne fortælle historien om dig & dit nots-armbånd? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Læs mere her.

– Vibeke

image

ENGLISH VERSION

Ambassador: Katja Salskov Iversen, professional sailor and half of the 49erFX duo that will represent Denmark at the Olympics in Rio in 2016.

image

Katja Salskov Iversen to the left, Jena Mai Hansen to the right.

Katja: “I’m a nots ambassador because I like the values and thoughts behind the bracelet. Also, I think it’s a very nice design that fits really well for us as sailors, because it is the same type of string that we use in our boats every day.

For me the most important thing in life is being in the moment. To be present and appreciate what you do and those you love. I love my sport, and everything it gives me. Right now the most important thing for me is to do well at the Olympics this summer, but I am very aware that the process of getting there also has to be worth it, no matter how it goes this summer. I want to stay true to myself all the way, to enjoy it and to appreciate that I got this far!

I am passionate about sailing and my achievements in my sport. Every day, my focus is to get better. I want to reach my goals. It’s really important for me to have some goals and targets along the way, something I can focus on and reach for. Goals are especially important in the tougher times when things do not go according to plan, or where I am tired and find myself struggeling to make sense of it all. If I didn’t have my goals at these times, giving up would simply be too easy. I use my goals for focus, because I know how important they are for me.”

image

Katja, “I’ve always seen problems as challenges – and not as a problem that couldn’t be fixed. The challenges, how ever, have been many, and some of my most difficult challenges has been the mental ones. Luckily I have had friends and family around me who support me and back me up in my choices and decisions. As I described earlier, I have several goals in life, and they have been really important to me when I bumped into a challenge. I just know that I will solve the challenge I am in, and move on.

My nots bracelet means a lot to me. It makes me proud that I have been offered to wear it. The values behind the nots-bracelet are very much like my own, so it represents the way I want to be ­and live. You don’t get anything unless you fight for it – but it’s so important to be grateful all the way and remember that you could not have done it alone. The nots bracelet reminds me of that. It shows me that there are others who believe in me and what I do.

It’s sometimes easier to conquer a task or challenge when you know you have people who believe in you.”

Thanks for sharing your story, Katja.

– Vibeke

image

Follow us

on facebook, Instagram and read more on notsbyheckmann.dk