Pressemeddelelse, sommer 2016

  • By:
  • Category:
  • 23. juni 2016

tumblr_inline_o98552jgms1t5h5mq_540

Scroll down for English version

Smukt dansk design til sejlere og andet godtfolk

nots by heckmann er et råt unisex-smykke, designet og produceret i Danmark, udført i Sterlingsølv 925, diamanter á 0,03 ct. og stærk Dyneema®-tråd.

100 % dansk design Selve sølvleddet bliver håndlavet hos guldsmed Mads Heindorf i Gothersgade i København, og armbåndet som sølvleddet sidder på, er håndknyttet hos Riggerne i Svendborg, der er specialister i rigging af sejlbåde.

Vibeke Heckmann uddyber: ”Snoren, som er brugt til nots by heckmann-smykket er knyttet med det såkaldte ‘diamant-knob’. Et fast og stærkt stopperknob, som også bruges i sejlerverdenen. Vi får håndknyttet armbåndet hos de professionelle riggere i Svendborg, som står inde for både holdbarhed og kvalitet.”

Og koblingen til sejlerverden er bestemt ikke tilfældig. Hele inspirationen til designet kom nemlig fra ”søens folk”.

Inspireret af havet Smykket er designet af Vibekes datter, branddesigner Emilie Heckmann, og inspirationen kom bl.a. fra de gamle søfolks fortællinger om savn og usikkerhed på de store have. Vibeke Heckmann fortsætter:

Tilbage i tiden bar søfolkene altid en speciel armlænke om håndleddet, som de brugte til at sikre sig selv med, når de klatrede i masterne. Et simpelt værktøj, som endte med også at blive et symbol på familien på land. Selvom de var langt væk hjemmefra, og alene på havet, vidste de altid, de var elsket.”

Et rolig Skandinavisk look Designet er bevist holdt i en rolig Skandinavisk stil. Både for at kunne passe på både kvinde- og mandehåndled, men også for at matche den typisk Skandinaviske mentalitet. Det er et armbånd i den halvdyre ende, fordi kvaliteten er i top og al produktionen foregår i Danmark, men det er ikke et armbånd, der skriger af ”pral og diamanter”, som Vibeke siger det:

Smykket er eksklusivt både på materialer, produktion og kvalitet, men samtidig passer det til vores lidt tilbagelænede Skandinaviske stil. Det afspejler også den ro, man kun kan finde på og ved havet, og det kan være med til at minde os om, at stoppe op engang i mellem. Alting går ufatteligt hurtigt i vores tid, men det hele behøver ikke gå så stærkt. Med mindre man er Jena & Katja” indskyder Vibeke ”for dem skal det virkelig gerne gå stærkt!”, smiler hun og sender en tanke til to af sine ambassadører (Jena & Katja 49erFX), der lige nu træner op til OL i Rio.

At være ”på” og alligevel alene Vibeke Heckmann arbejder som erhvervsrådgiver og coach for store danske virksomheder og private klienter: ”På mange måder er de mennesker, som lever af at være ’på’ hele tiden og af konstant at skulle præstere, lige så alene som sømanden på det store hav. Og uanset hvem man er, og hvad man arbejder med, er det en stor styrke, at vide, at der er opbakning, forståelse og kærlighed hjemmefra. Det er blandt andet det, armbåndet symboliserer.”

nots Bag det lidt kryptiske navn nots gemmer ordene nærvær, omsorg, taknemmelighed og styrke sig. Det er hjørnestenene i Vibeke Heckmanns arbejde, og efter 25 år som rådgiver, coach, konsulent og mentor står det helt klart for hende, at det er lige præcis de fire egenskaber, vi skal forsøge at have med os. ”Har vi de fire egenskaber med i rygsækken, så kan vi klare alt, hvad livet måtte byde os”, afslutter hun.

Fakta om nots by heckmann nots by heckmann kan købes på notsbyheckmann.dk, sølvleddet fås i alm. sølv og oxideret sølv, med 4 stk. sorte, hvide, blå eller pink diamanter og det håndknyttede armbånd i Dyneema®-snor fås i lys grå og sort. Priserne starter fra 4.795,-

Alle materialer er certificeret efter de danske standarder, og diamanterne er købt af legale, konfliktfrie veje i overensstemmelse med FN’s resolutioner.

image

Ambassadører Som ambassadører for nots by heckmann finder du blandt andet de højaktuelle OL-deltagere i 49erFX Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen, den powerfulde foredragsholder, forfatter og dobbelt-verdensmester i roning Mette Bloch og den talentfulde singer/songwriter Mads Langer:

Alle vores ambassadører er stærke personligheder, som har mod og vilje til at parkere janteloven og tænke stort – og forfølge deres drømme og mål. Det er en enorm inspiration for os.” fortæller Vibeke Heckmann.

Fakta om Dyneema®-snoren Armbåndet er knyttet af Dyneema®-snor. En ekstremt stærk fiber, der har egenskaber som en stålwire, men selvfølgelig kun med en brøkdel af vægten. Snoren har en fin og letskinnende farve og en omkreds på 2,5 mm. DynaOne®-snoren består af 12-flettet 100 % Dyneema® SK78-fibre med en Geothane-coating, der gør den slidstærk og UV-bestandig. Snoren kan flyde på vand og har en brudstyrke på hele 677 kg. Vibeke Heckmann uddyber: “Det er en ekstremt stærk snor, kendt og brugt i sejlerverden med en brudstyrke, som du forhåbentlig aldrig får brug for at teste.”

Info Læs mere om historien, ambassadørerne og smykkerne på notsbyheckmann.dk, følg med på facebook og instagram @notsbyheckmann og læs de mange spændende oplevelser, der er kommet i kølvandet af nots by heckmann på bloggen: notsbyheckmann.tumblr.com

facebook: @notsbyheckmann Instagram: @notsbyheckmann Blog: notsbyheckmann.tumblr.com

Pressekontakt Kontakt os venligst for ekstra billedmateriale, udtalelser eller yderligere oplysninger. Vi fortæller meget gerne mere.

Vibeke Heckmann, Grundlægger Mobil: + 45 2325 2660 E-mail: vhe@heckmann.dk

Web: heckmann.dk – info og referencer LinkedIn: Vibeke Heckmann

image

ENGLISH VERSION

Press release from nots by heckmann, summer 2016.

Beautiful Danish design for sailors and other good people nots by heckmann is a raw unisex bracelet, designed and produced in Denmark, made in Sterling Silver 925, diamonds á 0.03 ct. and strong Dyneema® thread.

100% Danish design The silver link is handmade by goldsmith Mads Heindorf in central Copenhagen, and the bracelet that the silver link sits on, is hand-knotted by the professional riggers “Riggerne” in Svendborg on the Danish island Fyn, who are specialists in rigging of sailboats.

Vibeke Heckmann explains, “The line that is used for nots by heckmann are closed with the so-called ‘diamond-knot’, a strong and firm stopper knot commonly used in the sailing world. The professional Danish riggers, “Riggerne”, tie the bracelets and vouch for both durability and quality.

And the strong connection to the world of sailors is no coincidence – actually, the whole inspiration for the design came from sailors.

Inspired by the sea Vibekes’ daughter, brand designer Emilie Heckmann, designed the bracelet and the inspiration came from the old sailors on the harbour – and their tales of loss and insecurity out on the open seas. Vibeke Heckmann continues, ”Back in the days, sailors would wear a special chain, wound around their wrist, which they used to secure themselves while climbing the masts. A simple tool that also became a symbol of the connection with their families on land. Even when they were far from home and alone on the sea, they always knew that they were loved and appreciated.”

image

 A calm Scandinavian look The design is deliberately kept in a calm Scandinavian style – in order to fit both male and female wrists, but also to match the typical Scandinavian mentality. This is a bracelet in the somewhat expensive end, because the quality is top notch and all production takes place in Denmark. But it’s not a bracelet that screams, “look at me and my shiny diamonds”, to put it in Vibekes’ words.

She elaborates, “nots by heckmann is exclusive – materials, production and quality is the best, but nots still fits with the laid back Scandinavian style. It also reflects the tranquillity and peace that can only be found on or near the sea, and it can help to remind us to take a little break once in a while. Everything is moving at an incomprehensible speed in our time, but life it self doesn’t have to move so fast. Unless of course you’re Jena & Katja” Vibeke adds … “for them speed is absolutely important!” she smiles and sends a warm thought to two of her ambassadors, Jena & Katja 49erFX, who are currently in training camp for the 2016 Olympics in Rio.

Being “on” and yet alone Vibeke Heckmann works as a business consultant and coach for large Danish companies and private clients, “In many ways, the people who make a living out of being ‘on’ all the time and constantly having to perform are just as alone as the sailor on the great big seas. And no matter who you are and what you are working with, it is a great strength to know that there is support, understanding and love from home. That’s a big part of what the bracelet symbolizes.

image

nots The slightly cryptic name ‘nots’ is made from the Danish words for presence, care, gratitude and strength – the cornerstones of Vibeke Heckmann’s work. After 25 years working as an advisor, coach, consultant and mentor it’s evident to her that these are the values we should strive for, “If we have presence, care, gratitude and strength in our backpacks – we can handle everything life may throw at us”, she says.

Facts about nots by heckmann nots by heckmann can be purchased at notsbyheckmann.dk, the silver link is available in plain silver and oxidized silver, with 4 diamonds in either black, white, blue or pink. The hand-knotted Dyneema® thread bracelet is available in light grey and black. Prices start from DKK 4.795,-

All silver links are Sterling silver 925, certified by the Danish Assay Office, and all diamonds have been purchased from legitimate, conflict free sources in compliance with UN resolutions.

Ambassadors As ambassadors for nots by heckmann you’ll find, amongst others, the highly topical 49erFX sailors and 2016 Rio Olympic participants, Jena Mai Hansen and Katja Salskov-Iversen, the powerful speaker, author and twice World Champion rower Mette Bloch and the talented singer / songwriter Mads Langer.

All our ambassadors are strong personalities who have the courage to think big – and the will to pursue their dreams and goals. They are a huge inspiration for us,” Vibeke states.

image

Facts about Dyneema® thread The bracelet is made of Dyneema® thread – an extremely strong fibre with qualities similar to wire rope at just a fraction of the weight. The line has a fine and shiny colour and a diameter of 2,5mm. The DynaOne® line is made of 12-strand braid of 100% Dyneema® SK78 fibres which is durable and UV resistant thanks to a Geothane coating. The line can float on water and has an impressive 677kg-breaking load.

Vibeke Heckmann explains, “It’s a very robust line, known and used in the sailing world, with an impressive strength – one that you will hopefully never need to test.

Info Read more about the story of nots, the ambassadors and the bracelets on notsbyheckmann.dk, follow on facebook and instagram @notsbyheckmann and read the many exciting experiences that come in the wake of nots by heckmann on the blog: notsbyheckmann.tumblr.com

facebook: @notsbyheckmann Instagram: @notsbyheckmann Blog: notsbyheckmann.tumblr.com

Press contact Please contact us for further info, more pictures or statements. We’re happy to help.

Vibeke Heckmann, Founder Mobile: + 45 2325 2660 Mail: vhe@heckmann.dk

Web: heckmann.dk – info and references
LinkedIn: Vibeke Heckmann

image

 

Follow us
on facebook, Instagram and read more on notsbyheckmann.dk